Журмын төсөлд санал авах тухай

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хууль, эрх зүйн газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 10 сарын 19


Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.6, 52 дугаар зүйлийн 52.2-т заасны дагуу "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам", "Цахим тендер шалгаруулалтын журам"-ын шинэчилсэн төсөлтэй танилцаж, саналаа batzul_ts@mof.gov.mn ирүүлэхийг хүсье.

Хавсралт файл:
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам
Цахим тендер шалгаруулалтын журам

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он