Төрийн нарийн бичгийн дарга

ЖИГЖИДИЙН ГАНБАТ

            Боловсрол

                                        1981-1991 онд            Хэнтий аймгийн Өндөрхаан сумын 10 жилийн 1 дүгээр сургууль

1991-1995 онд            МУИС-Эдийн засгийн сургуулийг Санхүүч, эдийн засагч мэргэжлээр бакалавр

2001-2003 онд            АНУ-Колорадагийн Их Сургуулийг Эдийн засагч мэргэжлээр магистр

            Ажлын туршлага

                                        1995-1998 онд            Сангийн яамны Төсвийн газарт мэргэжилтэн

1998-2000 онд            Төсвийн бодлогын газрын хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

2000-2001 онд            Санхүү, Эдийн засгийн яамны Эдийн засгийн нэгдсэн бодлого төлөвлөлтийн газарт мэргэжилтэн

2003-2004 онд            Санхүү, Эдийн засгийн яамны Төсвийн бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн

2004-2005 онд            Сангийн яамны Төсвийн бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн

2005-2006 онд            Төсвийн бодлого зохицуулалтын газрын Орлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

                                         2006-2009 онд            Төсвийн бодлого зохицуулалтын газрын Орлогын хэлтсийн дарга

                                         2009-2012 онд            Төсвийн бодлогын газрын орлогын хэлтсийн дарга

                                         2012-2022 он              Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

                                         2022.01.19-ны өдрөөс   Төрийн нарийн бичгийн дарга

            ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ

 

                                     1997 онд         Сангийн яамны жуух

                                     2005 онд         Санхүү, банкны тэргүүний ажилтан

                                     2006 онд         Санхүүгийн албаны хүндэт тэмдэг

                                     2005 онд         Хөдөлмөрийн хүндэт медаль

                                     2007 онд         Алтан гадас одон

                                     2011 онд         Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон

                                     2021 онд         Сүхбаатарын одон

 

 

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он