“ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ 2020”  НЭГДСЭН ТӨСӨВ

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2020 оны 02 сарын 05


Монгол Улсын төсвийн тухай мэдээллийг иргэдэд ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байдлаар хүргэхээр Сангийн яамнаас “Иргэдийн төсөв” эмхэтгэлийг гурав дах жилдээ Та бүхэнд бэлтгэн хүргэж байна.

Энэхүү эмхэтгэлд 2020 оны УИХ-аар батлагдсан төсөв, Засгийн газрын авч хэрэгжүүлж буй эдийн засаг, төсөв санхүүгийн бодлогын шинэчлэл, иргэдэд хүргэх нийгмийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн тухай мэдээллийг багтаан толилуулж байна.

Уг эмхэтгэлээс 2020 оны төсвийн бодлого, орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалт, Засгийн газрын гадаад зээл, тусламж зэргийн талаар мэдээлэл авах боломжтойгоос гадна төсөв боловсруулах үйл явц, иргэдийн оролцоо мөн иргэдэд чиглэсэн үйлчилгээг хаанаас авах талаарх мэдээллүүдийг багтааснаараа өмнөх жилүүдийн хэвлэлээс онцлог боллоо.

Иргэдийн төсөв эмхэтгэлийг энд дарж үзнэ үү


Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2021 он