Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах журам, тайлангийн маягт, аргачлал

Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 04 сарын 02


Аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодогч та бүхэнд Сангийн сайдын 2020 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн 144 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах журам, тайлангийн маягт, аргачлал"-ыг тайлбарласан видео хичээлийг толилуулж байна.

Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах тайланг хэрхэн бэлтгэх талаарх хичээлийг  

Хичээл 1

Хичээл 2

холбоосоор үзнэ үү.


Мэдээ, мэдээлэл
Эмгэнэл ...

2024.03.15


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он