Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны нэгдүгээр улирлын гүйцэтгэлийн мэдээ

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 04 сарын 10


Монгол Улсын 2019 оны нэгдсэн төсвийн 1 дүгээр улирлын гүйцэтгэлийн мэдээ гарлаа.

Нэгдсэн төсвийн мэдээллийг иргэдэд ил тод, нээлттэй хүргэх зорилгоор Сангийн яамнаас "Иргэдийн төсөв” цувралыг эрхлэн гаргаж байна. Үүний дагуу энэ оноос эхлэн төсвийн гүйцэтгэлийн  дэлгэрэнгүй мэдээллийг иргэдэд ойлгомжтой байдлаар улирал бүр бэлтгэн хүргэж эхэллээ. 

Хавсралт файл:
Иргэдийн төсөв-нэгдүгээр улирал 2019

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он