Жишиг баримт бичиг, холбогдох журамд санал авах тухай

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хууль, эрх зүйн газар

Нийтлэсэн огноо: 2023 оны 03 сарын 13


Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.1.3-т заасны дагуу “Харьцуулалтын аргаар ажил гүйцэтгүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг”,  “Бараа худалдан авах тендерийн жишиг баримт бичиг”, “Ажил гүйцэтгүүлэх жишиг баримт бичиг”, “Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ авах тендерийн жишиг баримт бичиг”, “Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалт зохион байгуулах, холбогдох мэдээллийг зарлан мэдээлэх журам”-д тус тус нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Сангийн сайдын тушаалын төсөлтэй танилцаж, саналаа ирүүлнэ үү.

Холбоо барих утас: 267648, 267416


ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ГАЗАР
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС

Хавсралт файл:
Тушаалын хавсралт

Мэдээ, мэдээлэл
Эмгэнэл ...

2024.03.15


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он