Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалт

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хууль, эрх зүйн газар

Нийтлэсэн огноо: 2020 оны 10 сарын 13


Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5 дахь хэсэгт заасны дагуу гэрээний үүргээ биелүүлээгүй аж ахуй нэгжийг Сангийн сайдын 2020 оны 191 дугаар тушаалаар “Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл”-д бүртгэлээ.

Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн нэрийг Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/ болон хавсралтаас үзнэ үү.

Хавсралт файл:
Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалт

Мэдээ, мэдээлэл
Эмгэнэл ...

2024.03.15


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он