Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалт

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хууль, эрх зүйн газар

Нийтлэсэн огноо: 2020 оны 07 сарын 28


Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5 дахь хэсэгт заасны дагуу гэрээний үүргээ биелүүлээгүй аж ахуй нэгжийг Сангийн сайдын 2020 оны 146 дугаар тушаалаар “Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл”-д бүртгэлээ. 
Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн нэрийг Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим систем http://www.tender.gov.mn/ болон эндээс үзнэ үү.

Хавсралт файл:
Сангийн сайдын 146 дугаар тушаал

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он