ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШИНЭТГЭЛИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТАЛААР ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА НАРТАЙ САНАЛ СОЛИЛЦЛОО

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам - admin

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 03 сарын 26


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Төрийн албаны зөвлөлийн удирдлагуудтай уулзахдаа өгсөн чиглэлийг хэрэгжүүлэх хүрээнд бүх яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга нартай шуурхай зөвлөгөөнийг төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулсан байна.  Төрийн байгууллагууд “Алсын хараа 2050”  хөтөлбөрийн зорилтуудад хүрэхэд ямар зам туулах,  ямар үүрэгтэй оролцох, ямар үр дүнд хүрэх, ирэх жилүүдэд ямар өөрчлөлт гаргах, шинэчлэлийн үр нөлөөг яаж тооцох зэрэг асуудлуудаар Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Б.Баатарзориг зөвлөмж өгчээ.  Төрийн албаны шинэтгэлийг хэрэгжүүлэхэд мерит зарчим, шатлан дэвших тогтолцоог бэхжүүлэх, мэдлэг, өндөр ур чадвар, хандлагаараа ялгарах иргэдийг ажиллуулах, сонгон шалгаруулахдаа цогц чадамжаар нь үнэлэх талаар мэдээлжээ.

 Мөн уулзалтад оролцогчдод Ерөнхий сайдаас өгсөн төрийн албаны ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэх, боловсрол, эрүүл мэндийн салбараас эрэмбэ дараатай хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах зорилгоор  төрийн албаны бүтэц, чиг үүрэгт шинжилгээ хийх, төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын үр ашгийг дээшлүүлэх,  ажлын үнэлгээг бодитой үнэлэн, гүйцэтгэлд үндэслэсэн цалин хөлсний тогтолцоонд шилжих, нэгдсэн мэдээллийн сан, системтэй болгох чиглэлийг өргөн хүрээнд хэрэгжүүлэн ажиллахад Төрийн нарийн бичгийн дарга нарын оролцоо чухал байгааг онцолжээ.


Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он