Аудитын жишиг үнэд санал авч байна

Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 09 сарын 07


Төсвийн байгууллага, Монгол Улсын Засгийн газраас санхүүжиж байгаа төслийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ, төрийн болон орон нутгийн өмчит, тэдгээрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, байгууллагын жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээний төлбөрийн жишиг үнийг шинэчлэн  боловсруулаад байна. Иймд журмын төсөлд өгөх саналаа bolormaa_bu@mof.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Хавсралт файл:
ҮАГ-тариф

Мэдээ, мэдээлэл
Эмгэнэл ...

2024.03.15


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он