Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын санхүүд хийсэн хяналт шалгалтын материал

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 03 сарын 06


Хавсралт хэсгээс харна уу

Хавсралт файл:
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын санхүүд хийсэн хяналт шалгалтын материал

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он