Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг /КОЙКA/-аас 2023 онд шинээр хэрэгжүүлэх төслийн санал авах маягт, товч мэдээлэл

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хөгжлийн санхүүжилтийн газар

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 06 сарын 30


Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг /КОЙКA/-аас 2023 онд шинээр хэрэгжүүлэх төслийн санал авах маягт болон төслийн товч мэдээллийг бөглөх маягтыг доорх хавсралт файл хэсэгт байршууллаа.

 

Хавсралт файл:
Төслийн санал боловсруулах маягт
Төслийн товч мэдээлэл оруулах маягт
2023 онд КОЙКА-аас Монгол Улсыг дэмжих стратеги

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он