“Мэдээллийг төлбөртэй авах журам”-ын төсөлд санал авж байна

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 01 сарын 09


Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.2 дугаар зүйлийн 7-д заасан “Мэдээллийг төлбөртэй авах журам”-ын төсөлд Улсын ерөнхий прокурорын газар, Цагдаагийн ерөнхий газар болон холбогдох байгууллагын саналыг нэгтгэн, журмын төслийг боловсруулаад байна.

            Журмын төсөлтэй танилцаж, саналаа ganbayar_d@mof.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Хавсралт файл:
Зөрчлийн талаарх мэдээллийг төлбөртэй авах журам

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он