ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧДЫН 2018 ОНЫ ТӨСӨВ

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 08 сарын 29


ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ-2018. ВИДЕО №20:
Улсын төсөвт хамаарах төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн бүтэц, нийт дүн, өмнөх онтой харьцуулсан өсөлт, бууралтын хэмжээг танилцуулж байна.


Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он