НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 09 сарын 24


ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ -2018. ВИДЕО №28: Нийгмийн хамгааллын бодлогын хамрах хүрээ, нийт улсын төсвийн зардалд эзлэх хувь хэмжээ, нийгмийн хамгааллын бодлогын хүрээнд 2018 онд хэрэгжиж буй хөтөлбөр, үйл ажиллагаа, тэдгээрийн зорилт, зардлын өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг танилцуулж байна.


Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2019 он