Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн төсөл, арга хэмжээний ХШҮ-ний тайлан ирүүлэх маягт

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хөгжлийн санхүүжилтийн газар

Нийтлэсэн огноо: 2022 оны 01 сарын 05


Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 206 дугаар тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагыг харьяалах Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын эрхлэх асуудлын хүрээнд гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд 2021 оны эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнд үнэлгээ өгсөн тайланг 2022 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор тус яаманд албан бичгээр болон цахим хэлбэрээр ирүүлэх тухай албан бичгийн хавсралтыг дараах холбоосоор татан авна уу.

Цахим хэлбэрээр ирүүлэхтэй холбоотой асуудлаар тус яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн газрын Зээл, тусламжийн бодлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Х.Анхбаяр /ankhbayar_kh@mof.gov.mn, 264694/-т хандана уу.

ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТУУДЫГ ЭНД ДАРЖ ТАТАН АВНА УУ.


Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он