ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, 2018 ОНЫ ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ТУХАЙ

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 08 сарын 20


ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ-2018. ВИДЕО №16. ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, 2018 ОНЫ ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГА:
Төсвийн нийт зардлын ангилал? 2016-2018 оны ДНБ-д эзлэх хувь? Урсгал зардалд нөлөөлөх хүчин зүйлс? зэрэг төсвийн зарлагын талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлж, хяналтаа сайжруулах мэдээллийг иргэн Танд хүргэж байна.


Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он