Түншлэлээр хэрэгжүүлэх төслийн бүрэн шинжилгээг хянах болон түншлэлийн гэрээ байгуулах, гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахад зөвшөөрөл олгох журмын төсөлд санал авч байна

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2023 оны 09 сарын 22


Журмын төсөлд санал авах тухай 
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.6-д заасны дагуу "Түншлэлээр хэрэгжүүлэх төслийн бүрэн шинжилгээг хянах болон түншлэлийн гэрээ байгуулах, гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахад зөвшөөрөл олгох журам"-ын төслийг боловсрууллаа. 
Та бүхэн уг журмын төсөлтэй танилцаж, холбогдох саналаа delgerjargal_j@mof.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Хавсралт файл:
Журмын төсөл

Мэдээ, мэдээлэл


Эмгэнэл ...

2024.03.15
САНГИЙН ЯАМ © 2024 он