Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн дагуу батлах захиргааны хэм хэмжээний актын дараах төсөлд санал авч байна.

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2023 оны 09 сарын 18


Санал авах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг Улсын Их Хурлын чуулганы 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар баталсан тул тус хуулийн дагуу боловсруулж, батлах захиргааны хэм хэмжээний актын дараах төсөлд санал авч байна. Үүнд:

1.    “Төсөвт өртгийн дээд хязгаар тогтоох тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл; 

2.    Сангийн сайдын тушаалаар батлах “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын төсөл; 

3.    Сангийн сайдын тушаалаар батлах “Бүртгэл хөтлөх, мэдээллийг баталгаажуулах журам”-ын төсөл; 

4.    Сангийн сайдын тушаалаар батлах “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”-ын төсөл;

5.    Сангийн сайдын тушаалаар батлах “Гэрээ шууд байгуулах аргын хэлэлцээ хийхэд баримтлах дэг”-ийн төсөл;

6.    Сангийн сайдын тушаалаар батлах “Ерөнхий гэрээний аргаар бараа, үйлчилгээ худалдан авах тендер шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг”-ийн төсөл;

7.    Сангийн сайдын тушаалаар батлах “Гэрээ шууд байгуулах аргаар бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тендер шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг”-ийн төсөл.

Төсүүдтэй танилцаж холбогдох саналаа 2023 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн дотор Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтэс, 267648, 267416, giikhnaran_g@mof.gov.mn, nomingerel_d@mof.gov.mn хаягт ирүүлэхийг хүсье.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-тай дараах линкээр орж танилцана уу.  https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16760359992351

 

 

САНГИЙН ЯАМ

2023 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр

Хавсралт файл:
Тогтоолын төсөл
Цахим журам
Бүртгэлийн журам
Төлөвлөлт, тайлагналт
Дэг
Ерөнхий гэрээ ТШЖББ
Гэрээ шууд ТШЖББ

Мэдээ, мэдээлэл


Эмгэнэл ...

2024.03.15
САНГИЙН ЯАМ © 2024 он