Монгол Улсын Сангийн яамнаас 2022 ХАГАС ЖИЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨСВИЙН ТОЙМЫГ боловсруулан хүргэж байна.

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар

Нийтлэсэн огноо: 2022 оны 08 сарын 31


Монгол улсын Сангийн яам төсвийн чиглэлээр олон нийтэд хүрэх мэдээллийг өргөжүүлэх, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Хагас жилийн эдийн засаг, төсвийн тойм”-ыг 2021 оноос эхлэн нийтэлж эхэлсэн.

Энэ удаагийн 2022 оны эхний хагас жилийн эдийн засаг, төсвийн тоймыг боловсруулан үүгээр хүргэж байна. Тус тоймоос макро эдийн засгийн хагас жилийн үзүүлэлтүүд болон төсвийн хагас жилийн гүйцэтгэл, тэдгээрт суурилсан жилийн эцсээр хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн тоон мэдээг авах боломжтой. Мөн засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн болон цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн мэдээлэлтэй танилцах болно.

Та холбоос хэсгээс дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.

 

Хавсралт файл:
Хагас жилийн тойм танилцуулга
Хагас жилийн тойм танилцуулга - иргэдэд зориулсан

Мэдээ, мэдээлэл
Эмгэнэл ...

2024.03.15


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он