Сангийн яамны үйл ажиллагааны 2019 оны 1 дүгээр улирлын товч тайлан

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 05 сарын 06


Сангийн яамны 2019 оны I улиралд авч хэрэгжүүлсэн гол ажлууд болон хүрсэн үр дүнг хураангуйлан танилцуулж байна.


Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он