Төсвийн зардлын эдийн засгийн ангилал ашиглах зааврыг сайдын тушаалаар баталлаа

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 11 сарын 02


Төсвийн зарлагын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагналтад Сангийн сайдын  2015 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 7 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан төсвийн зардлын эдийн засгийн ангиллыг мөрдөж байна. Энэхүү зардлын эдийн засгийн ангиллын зааврыг шинэчлэн батлах зөвлөмжийн дагуу тушаалын төсөл боловсруулж 2021 оны 10 дугаар сарын 29-ны өдрийн Сангийн сайдын 190 тушаалаар баталлаа.

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү


Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он