“ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА БА САНХҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА” ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам - admin

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 10 сарын 08


Дэлхийн Банк Монгол Улс дахь “Төсвийн зарлага ба санхүүгийн хариуцлага (ТЗСХ)”-ын хоёрдахь үнэлгээг 2020 оны 12 дугаар сараас 2021 оны 6 дугаар сарын хооронд  гүйцэтгэж тайланг албан ёсоор танилцуулах арга хэмжээг 2021 оны 10 дугаар сарын 8-нд цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа. Арга хэмжээг нээж Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Наранцогт, Дэлхийн Банкны Монгол Улс дахь суурин төлөөлөгч Андрей Михнев, Европын Холбооноос Монгол Улсад суугаа Төлөөлөгчийн газрын Хамтын ажиллагааны дарга Пьер-Ив Люка нар үг хэлсэн бөгөөд Сангийн яам, Үндэсний аудитын газар, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын нийт 150 гаруй албан хаагчид  хамрагдлаа.

Дэлхийн банк  Монгол улсын анхны үнэлгээг 2015 онд хийж байсан бол хоёр дахь  удаагийн үнэлгээг 1/төсвийн найдвартай байдал; 2/төсөв, санхүүгийн ил тод байдал; 3/хөрөнгө, өр төлбөрийн удирдлага; 4/бодлогод суурилсан төсвийн стратеги болон төсөвлөлт; 5/төсвийн гүйцэтгэлийг урьдчилан таамаглах ба хяналт тавих; 6/нягтлан бодох бүртгэл ба тайлагнал;  7/хараат бус хяналт, аудит гэсэн ерөнхий долоон бүлэгт хамаарах 31 үзүүлэлтээр үнэлсэн байна. Энэ удаагийн үнэлгээ нь 2015 оноос хойш манай улсын төсөв, санхүүгийн удирдлагын тогтолцоонд гарсан ахиц дэвшлийг тодорхойлж байгаа бөгөөд тайланд дурдсанаар нийт 12 үзүүлэлтийн оноо өмнөх үнэлгээний түвшнээс дээшилсэн байна.

 Сүүлийн гурван жилийн хугацаанд төсөв санхүүгийн тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, тухайлбал, төсвөөс гадуурх харилцааг хязгаарласан, төсвийн сахилга батыг сайжруулсан, татвар төлөгчийн бүртгэлийг сайжруулж татвар төлөх үйл ажиллагааг хялбаршуулсан, мөнгөн хөрөнгийн болон өрийн удирдлагыг сайжруулсан, төсвийн төлөвлөлт болон гүйцэтгэлийн хоорондын зөрүүг багасгасан,  цалин хөлсний төсөвлөлтийг боловсронгуй болгосон, түүнчлэн төсөвт хийдэг хөндлөнгийн аудитын гүйцэтгэлийг сайжруулсан  зэрэг нь  үнэлгээний оноог өсгөхөд нөлөөлжээ.


Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он