АРГАЧЛАЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 07 сарын 05


“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийг санхүүгийн тайлагналын зориулалттай дахин үнэлэх аргачлал”-ын төсөлд санал авах тухай

 

Санал авах хаяг: dariimaa_d@mof.gov.mn

Санал авах хугацаа: 2018.07.05-2018.08.05

Хавсралт файл:
Аргачлалын төсөлд санал авах тухай

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он