ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 07 сарын 02


Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журмын төсөлд олон нийтийн саналыг авч байна.

 

        Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, зарцуулалт, тайлагналт, хяналтын үйл ажиллагааг зохицуулах зорилгоор Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журмын төслийг боловсруулан олон нийтийн саналыг авахад бэлэн боллоо.

        Төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагууд ОНХС-ийн журмын төсөлтэй танилцан саналаа доорх хаягаар ирүүлэхийг хүсье.

        Санал хүлээн авах имэйл хаяг: info@slp3.mn

 

 

 

Хавсралт файл:
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журмын төсөл

Мэдээ, мэдээлэл
Эмгэнэл ...

2024.03.15


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он