“Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам, тендерийн жишиг баримт бичиг”-ийн төсөлд санал авах тухай

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хууль, эрх зүйн газар

Нийтлэсэн огноо: 2020 оны 07 сарын 10


Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлийн 71.3 дахь хэсгийг үндэслэн “Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам”, “Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны тендерийн жишиг баримт бичиг”-ийн төслийг тус тус шинэчлэн боловсруулж, санал авахаар хүргүүлж байгаа тул холбогдох саналаа 2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

Холбоо барих: Хууль, эрх зүйн газрын Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтэс 267648, 267416, batzul_ts@mof.gov.mn, nomingerel_d@mof.gov.mn.

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ГАЗАР
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС

Баримт бичгийн төслийг дараах холбоосоос татан авна уу

Хавсралт файл:
01. Албан бичиг
02. Танилцуулга
03. ОНОХААЖурам
04. ОНОХАА-ны ТЖББ

Мэдээ, мэдээлэл
Эмгэнэл ...

2024.03.15


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он