УЛСЫН СЕКТОРЫН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ (УСНББОУС)-ЫГ ОРЧУУЛАН ГАРГАЛАА

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 03 сарын 02


Сангийн яамнаас нягтлан бодогчдодоо зориулан Улсын Секторын Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт (УСНББОУС)-ыг эх хэл дээрээ орчуулан түмний хүртээл болгож байна. Тус стандартыг цөөн тоогоор хэвлэснээс гадна Сангийн яамны вебсайт https://mof.gov.mn/article/entry/boti -д цахим хэлбэрээр уншиж, хэрэглэх боломжтой хэлбэрээр байршууллаа. Уг стандарттай холбоотой асуудлаар бидэнтэй холбогдоход баяртай байх болно.

 


Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он