Хөндлөнгийн үнэлгээний тайлан

Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2022 оны 02 сарын 08


Монгол улсын их, дээд сургуулиудад нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнуудын мэргэжлийн мэдлэг болон төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчдын Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын мэдлэгийн түвшинг тодорхойлох хөндлөнгийн үнэлгээний тайланг толилуулж байна. 


 

Хавсралт файл:
Хөндлөнгийн үнэлгээний тайлан

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он