Орон нутгийн төсөв, санхүү, төрийн сангийн чадавхыг бэхжүүлэх сургалтад Хэнтий аймгийн албан тушаалтнууд оролцлоо

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 06 сарын 26


Орон нутгийн төсөв, санхүү, төрийн сангийн чадавхыг бэхжүүлэх сургалтад Хэнтий аймгийн албан тушаалтнууд оролцлоо

Сангийн яамнаас орон нутгийн чадавхыг бэхжүүлэх хүрээнд анх удаа 21 аймгийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн, сумын санхүүгийн албаны дарга, сумын төрийн сангийн мэргэжилтэн, сумын орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан мэргэжилтэн, аймгийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн аймгийн чадавх бэхжүүлэх багийн төлөөлөл болох нийт 1043 албан хаагчийг хамруулсан сургалтыг 2018 оны 5 дугаар сарын  21-ний өдрөөс 6 сарын 29-ны хүртэл үе шаттайгаар зохион байгуулж байна. Хэнтий аймгийн нийт 60 албан хаагч 2018 оны 6 дугаар сарын 23-наас 24-ны хооронд сургалтад хамрагдлаа.


Мэдээ, мэдээлэл





















САНГИЙН ЯАМ © 2022 он