Журмын төсөлд санал авах тухай

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хууль, эрх зүйн газар

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 08 сарын 22


Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5 дахь хэсэгт заасны дагуу “Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам”-ын төслийг боловсрууллаа. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцаад саналаа enkjhargal_t@mof.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

 

 

 

Хавсралт файл:
Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмын төсөл

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он