Иргэдийн төсөв-2019

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 02 сарын 04


 

 Монгол Улсын 2019 оны нэгдсэн төсвийн мэдээллийг иргэдэд ил тод, нээлттэй хүргэх зорилгоор Монгол Улсын Сангийн яамны санаачлагаар "Иргэдийн төсөв-2019" товхимлыг бэлтгэн гаргалаа.

Энэхүү товхимлыг зураг, текст ашиглан энгийн ойлгомжтой байдлаар гэр бүлийн  хүрээнд өрнөж буй яриа хэлбэрээр Та бүхэнд хүргэж байна.

"Иргэдийн төсөв-2019" товхимолд төсвийн тухай, төсвийн орлого, зарлага, салбарын төсөв, нийгмийн бүлэгт чиглэсэн төсөв зэрэг агууллагыг дэлгэрэнгүй багтаалаа.

 

 

Хавсралт файл:
Иргэдийн төсөв-2019

Мэдээ, мэдээлэл


Эмгэнэл ...

2024.03.15
САНГИЙН ЯАМ © 2024 он