Сангийн яам II, III улирлын тайланг танилцуулж байна

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам - admin

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 10 сарын 18


Сангийн яамнаас улирал бүр хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр олон нийтэд хүрдэг тайлан сэтгүүлийн II, III улирлын шинэ дугаарыг танилцуулж байна. Цахим, ил тод, үр ашигтай төсвийн бодлого болон манай улсын эдийн засгийн төлөв байдал, 2021 оны төсвийн тодотгол, 2022 оны төсвийн төсөлд туссан гол өөрчлөлтүүд зэрэг мэдээллийг тайлан сэтгүүлийн I, III улирлын дугаараас хүлээн авч уншаарай. 

Сэтгүүлийн шинэ дугаартай дараах холбоосоор танилцана уу

https://online.fliphtml5.com/bvaja/djic/?fbclid=IwAR1q_XDktuDVlnJTwq_YwuZnME7f_EGHw_D4p1Hh3qlccy6Kt9RC-YEPlA0#p=1


Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он