ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ТАРИФ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 01 сарын 03


Бараа, ажил, үйлчилгээний үнэ тариф өөрчлөлттэй уялдуулан дотоод томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоолоо. Тарифын бүрэлдэхүүнд багтдаг зочид буудлын зардал суманд 6.0 мянган төгрөг байсныг 14.5 мянган төгрөг, аймгийн төвд 15.0 мянган төгрөг байсныг 36.5 мянган төгрөг, Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан хотод 19.5 мянган төгрөг байсныг 53.0 мянган төгрөгт хүргэж нэмэгдүүлэв.

Хавсралт файл:
Дотоод албан томилолтын тариф

Мэдээ, мэдээлэл
Эмгэнэл ...

2024.03.15


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он