Журмын төсөлд санал авах тухай

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хууль, эрх зүйн газар

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 04 сарын 17


Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд заасны дагуу "Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдол хянан шийдвэрлэх журам"-ын төсөлтэй танилцаж, саналаа batzul_ts@mof.gov.mn ирүүлэхийг хүсье.

Хавсралт файл:
Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдол хянан шийдвэрлэх журмын төсөл

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он