Мэдээ, мэдээлэл

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 09 сарын 07


ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ-2018. ВИДЕО №25: 
Засгийн газрын өрийн үйлчилгээнд юу юуг багтаан үздэг, хүүгийн зардалд хэдий хэмжээний мөнгө төлж ирсэн, бусад салбарын үйл ажиллагааны зардалтай харьцуулсан харьцаа, төсөвт үзүүлж байгаа хүүгийн зардлын дарамтыг бууруулахын тулд авч буй арга хэмжээнүүдийн талаар мэдээлэл хүргэж байна.


САНГИЙН ЯАМ © 2019 он