Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, сунгах шалгалт авах журмын төсөлд санал авч байна.

Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 04 сарын 08


Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, сунгах шалгалт авах журмын төсөлд санал авч байна. Саналаа bolormaa_bu@mof.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Санал авч дуусах эцсийн хугацаа: 2019 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр

Хавсралт файл:
Шалгалтын журам

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он