НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 09 сарын 26


ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ -2018. ВИДЕО №30. НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ: Нийгмийн халамж гэж юу болох, төсөвт тусгасан нийт зардлын хэмжээ, нийгмийн халамж, үйлчилгээний төрлүүд, тэдгээрийн төсөвт суусан санхүүжилтийн дүн, хамрах иргэдийн тоо зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцуулъя.


Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2019 он