Авлигын эсрэг 2023 оны төлөвлөгөө

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2023 оны 03 сарын 03


Хавсралт файл:
Авлигын эсрэг 2023 оны төлөвлөгөө

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он