Засгийн газрын 160-р тогтоол буюу “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын журам” шинэчлэгдэн батлагдлаа.

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2023 оны 09 сарын 08


"Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журам" буюу  Засгийн газрын 160-р тогтоол шинэчлэгдэн батлагдаж, 2023 оны 09 дүгээр сарын 01-нээс хэрэгжиж эхэллээ.

Шинэчлэгдсэн журамд:

-  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд оролцогч, эрх бүхий этгээдийн чиг үүрэг

-  Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах тухай

- Цахим системийн удирдлага зохион байгуулалт

- Мэдээллийн сан бүрдүүлэх үйл ажиллагаа болон "Төсвийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа" дагасан хавсралтууд дээр өөрчлөлт, шинэчлэлүүд тусгагдлаа. 

Та доорх холбоос дээрээс шинэчлэгдсэн журамтай танилцана уу.
 

Хавсралт файл:
Засгийн газрын 278-р тогтоол

Мэдээ, мэдээлэл
Эмгэнэл ...

2024.03.15


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он