Монгол Улсын Сангийн яамнаас 2023 оны ХАГАС ЖИЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨСВИЙН ТОЙМЫГ боловсруулан хүргэж байна.

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар

Нийтлэсэн огноо: 2023 оны 08 сарын 15


Монгол улсын Сангийн яам төсвийн чиглэлээр олон нийтэд хүрэх мэдээллийг өргөжүүлэх, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Хагас жилийн эдийн засаг, төсвийн тойм”-ыг 2021 оноос эхлэн боловсруулж эхэлсэн ба 2023 оны эхний хагас жилийн эдийн засаг, төсвийн тоймыг боловсруулан үүгээр хүргэж байна.

Тус тойм тайлангаас эдийн засгийн өсөлт, гадаад худалдаа, төлбөрийн тэнцэл, инфляцын үзүүлэлтүүд болон төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалт, засгийн газрын өрийн үлдэгдлийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэлүүд, тэдгээрийн үлдсэн хагас жилийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.

Та дараах холбоосоор тоймтой танилцана уу.

Иргэдэд зориулсан хувилбар үзэх

Хавсралт файл:
Хагас жилийн тойм танилцуулга 2023

Мэдээ, мэдээлэл
Эмгэнэл ...

2024.03.15


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он