“Зардлын эдийн засгийн ангилал ашиглах заавар” батлах тухай Сангийн сайдын тушаалын төсөлд санал авч байна.

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 09 сарын 07


Сангийн сайдын 2015 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 7 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Зардлын эдийн засгийн ангилал”-ыг ашиглах зааврыг шинэчлэн боловсруулж бүх шатны төсвийн ерөнхийлөн захирагч нараас санал авч байна. Зааврын төсөлтэй энд дарж танилцан, саналаа binderiya_t@mof.gov.mn хаягаар болон санал хүсэлт оруулах хэсгээр нээлттэй ирүүлэхийг хүсье.

Саналыг 2021 оны 9 дүгээр сарын 15-ний өдрийг хүртэл хүлээн авна.


Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он