”УЛСЫН САЛБАРЫН ДОТООД АУДИТЫН АРГАЧЛАЛ”

Мэдээлэл нийтлэсэн: САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 06 сарын 21


Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газраас Дотоод Аудиторуудын Олон Улсын Институтээс 2017 онд шинэчлэн гаргасан Стандартад нийцүүлэн  “УЛСЫН САЛБАРЫН ДОТООД АУДИТЫН АРГАЧЛАЛ” гарын авлагыг дотоод аудиторуудын ажлын хэрэгцээнд зориулж хэвлүүлэн гаргасныг доорх холбоосоор холбогдон хүлээн авна уу.

 

Хавсралт файл:
Улсын салбарын дотоод аудитын гарын авлага

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он