”ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ”

Мэдээлэл нийтлэсэн: САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 08 сарын 16


Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газраас Дотоод Аудиторуудын Олон Улсын Институтээс 2017 онд шинэчлэн гаргасан Стандарт болон өнөөгийн улсын салбарын дотоод аудитын нөхцөл байдалд нийцүүлэн “ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ” гарын авлагыг дотоод аудиторуудын ажлын хэрэгцээнд зориулж хэвлүүлэн гаргасныг доорх холбоосоор холбогдон хүлээн авна уу.

 

Хавсралт файл:
”ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ”

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он