Төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим систем-PIMIS-н шинэчилсэн хувилбарыг нэвтрүүллээ.

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2023 оны 03 сарын 29


“ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН УДИРДЛАГЫН ЦАХИМ СИСТЕМ-PIMIS”

Сангийн яам төсвийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, үр ашиг болон үр өгөөжийг сайжруулах, түүнчлэн иргэдийн оролцоог бий болгох зорилтын хүрээнд “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим систем-PIMIS”-н шинэчилсэн хувилбарыг нэвтрүүллээ.

 


Мэдээ, мэдээлэл
Эмгэнэл ...

2024.03.15


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он