Дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах тухай

Мэдээлэл нийтлэсэн: САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР - admin

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 06 сарын 11


Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Сангийн яамны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний цахим “Лидер Мониторинг” системийг сайжруулах дотоодын зөвлөхийг сонгон шалгаруулж авна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доор холбоосоор нэвтрэн үзнэ үү.

  http://sffs.mn/mn-MN/Ad/DetailAd/3248

 

 

 


Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он