Дотоод албан томилолтын тариф шинэчлэгдлээ

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2022 оны 06 сарын 07


“Албан томилолтын зардлын тариф шинэчлэн батлах тухай” Сангийн сайдын 2022 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 120 дугаар тоот тушаал батлагдлаа.

Төрийн албан хаагчийн дотоод албан томилолтын хоолны зардлыг суманд  24,000 төгрөг, аймгийн төвд 28,000 төгрөг, Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан хотуудад 32,000 төгрөгөөр, байрны зардлыг суманд 40,000 төгрөг, аймгийн төвд 90,000 төгрөг, Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан хотуудад 110,000 төгрөгт хүргэж нэмэгдүүлэн баталлаа.

Хавсралт файл:
Албан томиололт

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он