Тендерийн жишиг баримт бичгүүдийн тухай

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2022 оны 07 сарын 01


Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн чуулганы хуралдаанаар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталсан нь “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн дугаарт нийтлэгдсэн тул Сангийн сайдын 2021 оны 124, 144, 145, 146 дугаар тушаалуудаар батлагдсан тендерийн жишиг баримт бичиг, түүний гэрээний нөхцөлүүдэд холбогдох зохицуулалтыг оруулах зорилгоор “Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Сангийн сайдын 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 135, 136, 137, 138 дугаартай тушаалыг тус тус батлаад байна.

 

 

Хавсралт файл:
ХАВСРАЛТ ФАЙЛ

Мэдээ, мэдээлэл

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он