Мэдээ, мэдээлэл

МЭДЭГДЭЛ

Author: admin

Published date: 07/02/2018


Блүүмберг ТВ болон мэдээллийн сувгуудаар Монгол Улсын Сангийн яам БНХАУ-ын зах зээл дээр Панда бонд гаргана гэх ташаа мэдээлэл цацагдсан байна.

Монгол Улсын Сангийн яамнаас БНХАУ-ын зах зээл дээр Засгийн газрын үнэт цаас гаргах талаар албан ёсны үйл ажиллагаа  явуулаагүйг үүгээр мэдэгдэж байна.

 

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМ