Secretary of State

ЖИГЖИДИЙН ГАНБАТ

Төрийн нарийн бичгийн дарга

            Боловсрол

 • 1991 онд                     Хэнтий аймгийн Өндөрхаан сумын 10 жилийн 1 дүгээр сургууль
 • 1991-1995 онд            МУИС-Эдийн засгийн сургуулийг Санхүүч, эдийн засагч мэргэжлээр бакалавр
 • 2001-2003 онд            АНУ-Колорадагийн Их Сургуулийг Эдийн засагч мэргэжлээр магистр

            Ажлын туршлага

 • 1995-1998 онд            Сангийн яамны Төсвийн газарт мэргэжилтэн
 • 1998-2000 онд            Төсвийн бодлогын газрын хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 • 2000-2001 онд            Санхүү, Эдийн засгийн яамны Эдийн засгийн нэгдсэн бодлого төлөвлөлтийн газарт мэргэжилтэн
 • 2003-2004 онд            Санхүү, Эдийн засгийн яамны Төсвийн бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн
 • 2004-2005 онд            Сангийн яамны Төсвийн бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн
 • 2005-2006 онд            Төсвийн бодлого зохицуулалтын газрын Орлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 • 2006-2009 онд            Төсвийн бодлого зохицуулалтын газрын Орлогын хэлтсийн дарга
 • 2009-2012 онд            Төсвийн бодлогын газрын орлогын хэлтсийн дарга
 • 2012-2022 он              Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга
 • 2022.01.19-ны  өдрөөс   Төрийн нарийн бичгийн дарга

            Шагнал

 • 1997 онд         Сангийн яамны жуух
 • 2005 онд         Санхүү, банкны тэргүүний ажилтан
 • 2006 онд         Санхүүгийн албаны хүндэт тэмдэг
 • 2005 онд         Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
 • 2007 онд         Алтан гадас одон
 • 2011 онд         Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон
 • 2021 онд         Сүхбаатарын одон

 

MINISTRY OF FINANCE © 2024 year