Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

/ сая.төгрөг/
Хуулийн дугаар Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Төсөвт өртөг Санхүүжих дүн Гарсан санхүүжилт Гүйцэтгэлийн хувь
II Монгол улсын их хурлын дарга 2.0 1,913.3 0.0 0.0 %
III Монгол улсын ерөнхий сайд 37.0 14.0 0.0 0.0 %
IV Монгол улсын шадар сайд 23.0 6.0 0.0 0.0 %
V Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга 62.0 38.0 0.0 0.0 %
VI Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 36.0 13.0 0.0 0.0 %
VII Гадаад харилцааны сайд 2.0 2.0 0.0 0.0 %
VIII Сангийн сайд 166.0 134.0 0.0 0.0 %
IX Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 83.0 42.0 0.0 0.0 %
X Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд 59.0 33.0 0.0 0.0 %
XI Батлан хамгаалахын сайд 36.0 15.0 0.0 0.0 %
XII Барилга, хот байгуулалтын сайд 347.0 141.0 0.0 0.0 %
XIII Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд 1.0 616.0 0.0 0.0 %
XIV Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 675.0 241.0 0.0 0.0 %
XV Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 2.0 2.0 0.0 0.0 %
XVI Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 40.0 29.0 0.0 0.0 %
XVII Эрчим хүчний сайд 200.0 97.0 0.0 0.0 %
XVIII Эрүүл мэндийн сайд 233.0 104.0 0.0 0.0 %
XIX Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дарга 247.0 247.0 0.0 0.0 %
XX Үндсэн хуулийн цэцийн дарга 500.0 500.0 0.0 0.0 %
XXI Улсын ерөнхий прокурор 4.0 4.0 0.0 0.0 %
XXII Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч 4.0 4.0 0.0 0.0 %
XXIII Монгол улсын ерөнхий аудитор 1.0 1.0 0.0 0.0 %
XXIV Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга 800.0 800.0 0.0 0.0 %
XXV Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга 4.0 4.0 0.0 0.0 %
XXVI Авилгатай тэмцэх газрын дарга 820.0 820.0 0.0 0.0 %
Нийт 4,384.0 5,820.3 0.0 0.0 %
САНГИЙН ЯАМ © 2020 он